Virke: – Regjeringen må sikre målrettede tiltak

foto