Mannen som havnet på i sjøen i Ofotfjorden var syrisk blindpassasjer