Kommunikasjonsverktøyet Slack med problemer mandag

foto