Dommerne opphevet juryens frifinnelse for drap

foto