Usikkerhet rundt langtidsplanen gir ansettelsesstopp i Forsvaret