Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og har derfor som oppgave å koordinere all forvaltning av grunnvann, elver, innsjøer og kystvann i fylket.

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 ble vedtatt i desember 2015, og fungerer som et redskap for å sikre befolkningen, næringslivet og naturen rent vann i overskuelig framtid. Lokal medvirkning er også en viktig forutsetning for gjennomføring av planen og revisjon før neste planperiode. Det skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

- Den gode vannkvaliteten som vi har i Troms, skal bevares og vi må sikre bærekraftig bruk av vann og vannressurser til samfunnets beste. Dette er en svært viktig, men også omfattende og krevende oppgave, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Lokalt nivå

En vannområdekoordinator skal arbeide med vannforvaltning på et lokalt nivå. Kommunene har ikke hatt ressurser til å ivareta dette arbeidet til nå, og Fylkesrådet har derfor bevilget omtrent syv millioner kroner til etablering av to nye stillinger for perioden 2017-2021. Midlene er øremerket.

- Det er viktig at dette arbeidet gjennomføres på lokalt nivå, vi er derfor gald for at vi har fått kommunene med på laget og stillingene blir tilsatt i to vertskommuner, uttaler Simonsen.

Samarbeider

Stillingen i Nordreisa kommune vil ha ansvar for de tre nordlige vannområdene i fylket.

Vannområdekoordinatorene skal samarbeide med de andre vannområdene i Troms, kommunene, Troms fylkeskommune som vannregionmyndighet og andre regionale sektormyndigheter. De skal også sikre informasjonsflyt og medvirkning i hele området. De vil også arbeide mot lokale interessegrupper som for eksempel lokale elveeierlag.