Prosjektene som får støtte bidrar til rekruttering til landbruksnæringen i fylket og til kompetanseheving blant landbruksaktørene i fylket.

Voksenagronom-prosjektet ved Senja videregående skole og Troms Landbruksfaglige senter får 297.000 kroner, som er den største enkelttildelingen. Voksenagronom er et samlingsbasert tilbud for agronomutdanning. De fleste som søker denne linja, har ikke krav på ytterligere videregående utdanning på grunn av tidligere vgs. Tilbudet er etterspurt fra næringa og de fleste deltakerne er personer som vil starte landbruk eller skal ta over gårdsdrift.

– Rekruttering og kompetanseheving er viktig for å sikre og videreutvikle landbruksnæringa i Troms og fylkesrådets vedtak bidrar til å styrke fylkesrådets satsing mot næringen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Fylkesrådet innvilger følgende prosjekt over støtte over ordningen "Midler til Rekruttering" og "Kompetanseheving i Landbruket" Troms 2017:

NrProsjektSøkerTotaltSøktAnbefalt
REKRUTTERING
Unge
62Oppgradering og digitalisering av LandbruksspilletStudieforbundet Næring ogSamfunn Nordenfjeldske804 00040 00030 000
Videregående skole
23Camp Senja 2017Senja vgs/Troms Landbruksfaglig Senter130 00065 00050 000
Sum80 000
KOMPETANSEHEVING
Generelt
27Samlesøknad 2017 – 2018Senja vgs/Troms Landbruksfaglig Senter170 000100 000100 000
52Kursrekke regnskapTroms Bonde- og Småbrukarlag381 500189 000120 000
Voksenagronom
14Agronomutdanning for voksne 2017-2018, nivå Vg3Senja vgs/Troms Landbruksfaglig Senter811 600297 600297 600
Agronomi
51Gjennomføring av plantevern kurs.Landbruk Nord76 59538 29730 000
61Markdager 2017Landbruk Nord90 00045 00045 000
67KomposteringsprosjektNorsk Landbruksrådgiving Nordland160 50064 20040 000
Husdyr
303Studietur sau og ammekuNortura SA358 500107 550150 000
Potet og Grønnsaker
50Ugrasbekjempelse og mekanisering i rotveksterProdusentorganisasjonen Ottar120 00084 00072 000
54NLR Potetskolen 2016-2017Norsk Landbruksrådgiving1 214 00020 00020 000
59Fagmøter for produsenter av potet, grønnsaker og grovfôr i TromsProdusentorganisasjonen OTTAR79 00050 00040 000
Bær
49BærforedlingKvæfjord kommune72 50035 00030 000
66Hagebruksprosjekt 2017. Rekruttering og kompetanseheving.Norsk Landbruksrådgiving Nordland58 00020 00020 000
69Table-top dyrking av produksjonsklare jordbærplanterNorsk Landbruksrådgiving Nordland55 00015 00015 000
Bygdenæring
64IPT studietur Hordaland 2017Fagforum Inn på tunet TRO131 00093 50060 000
Sum1 039 600
Adm. – AnnonseringTroms fylkeskommune13 34113 34113 341
Sum1 132 941

Følgende søknader anbefales ikke prioritert over midler til Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket Troms 2017 og avslås:

NrTittelSøker
Generelt
56Tegn kartet på nyttLyngen kommune
68Blibonde.noTroms Bonde- og Småbrukarlag
Nye produksjoner
57Rekruttering og kompetanseheving av byggdyrkere i TromsNIBIO
60Rekruttering til birøkt i Troms - etablering av lagsbigårdTroms Birøktarlag
Bygdenæring
48Konferanse om Inn på tunet-tilbud til flyktningerFylkesmannen i Troms
65Nettverks-midler Inn På Tunet TromsFagforum Inn på tunet TROMS