Flyselskapet la fredag fram passasjertallene for juni. De viser at fyllingsgraden var på 80,8 prosent, ned 0,7 prosentpoeng.

Kapasiteten økte med 7,1 prosent, mens trafikken økte med 6,2 prosent, opplyser selskapet.

Valutajustert yield (inntekt per passasjer) var uforandret, mens inntekten per tilgjengelige setekilometer gikk ned med 1 prosent.