Onsdag klokken 14.00 ble den nye traseen for innfartsveien til Skjervøym offisielt åpnet. Det var alle parter meget fornøyd med.

- Jeg håper jeg aldri mer trenger å høre om Langbakken, sa fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

- Dette har vært en flaskehals og en mare for alle parter i mange, mange år, og da er det bra å bli kvitt den.

En meget krevende kommune

Regionvegsjef Torbjørn Naimak var enig med veieieren.

- Skjervøy er jo en av de aller mest komplisert samferdselskommunen i hele region nord. Vi hadde Langbakken, så har vi tunnelene, så er det brua og så er er det ferga og skredsikringa på Arnøy. I så måte er det godt å ha fått unna en utfordring.

FØRSTE BILIST: Janne I. Karlsen fra Skjervøy var første bilisten som kom inn via nyveien etter at den offisielt ble åpnet, og for det vanket det blomster og en hilsen fra fylkesråd Ivar B. Prestbakmo. Foto: Kjetil M. Skog

Naimak berømmet samtidig entreprenøren, Målselv Maskin & Entreprenør AS, for måten de har sluttført prosjektet.

- De overtok jo etter at Elvenes Maskin gikk konkurs og vi måtte utlyse prosjektet på nytt. Og de har løst oppdraget meget bra.

Mange andre prosjekter

Både Naimak og Prestbakmo var ekstra fornøyd med sluttsummen for prosjektet.

- Da vi prosjekterte det i 2014, hadde vi en kalkyle på 110 millioner kroner. Så kom konkursen og utfordringene med den gamle søppelfylling, men tross det er sluttsummen på 116 millioner kroner. Det er vi selvsagt meget godt fornøyd med.

KAKEFEST: Det ble duket til kakefest ved inngangen til Hollendervika og ett trettitalls skjervøyværinger takket ja. De feriet, sammen med ansatte i Statens vegvesen, kommunen, fylkeskommunen og naturligvis entreprnøren, Målselv MAskin og Transport AS. Foto: Kjetil M. Skog

Hva som er neste snorklipping i Skjervøy, våget ikke samferdselsråden spå.

- V har mange utfordringer her, så det er vet jeg ikke. I alle fall skal vi jobbe for å utbedre samferdselen.

Den nye traseen skal få navn om kort tid. Forslaget som er ute på høring er Skattørveien. Det som er tilbake av Langbakken, er en gang- og sykkelsti som går oppå den gamle veien, samt at en del er beholdt som kjørevei for ambulanse opp til helikopterlandingsplassen.

Fakta om prosjektet

 • Bygging av ca. 3 km ny fylkesveg

 • Bygging av ca. 2,5 km gang- og sykkelveg.

 • Fjellsprenging av 122000 m3 fjell

 • Masseflytting av ca. 120000 m3.

 • Flytting av ca 5000 m3 avfall.

 • Nytt veglysanlegg langs gang- og sykkelveg.

 • Montering av 2,6 km rekkverk.

 • Legging av 650 m stikkrenner.

 • Nedsetting av 18 Va-kummer.

 • Legging av 28000 m trekkrør for EL.

 • Legging av 1700 m Va-ledninger

Kilde: Doffin.no