«Såpeskum mot ebola» er den nye «Ice Bucket»

foto