Utlendinger ble nektet å gå i Pink Dot-parade i Singapore