Dyre sportsrettigheter svekker Discovery-overskuddet