Gazas eneste kraftverk stanser på grunn av drivstoffmangel