Larsen, som har vært konstituert i stillingen som rådmann siden mars 2015, ble i går tilsatt fast i stillingen av kommunestyret i Storfjord. Larsen har vært konstituert som rådmann i flere perioder siden 2000 og får jobben permanent fra 1. januar 2017.

Storfjord kommune valgte å ikke lyse ut stillingen som rådmann. I stedet har man tilbydd Larsen stillingen.

Stillingen er på åremål fram til 1. april 2020 og ordfører Knut Jentoft (TL) sier det var en spesiell ansettelse.

– Da vi hadde fått forelagt innstillingen fra ansettelsesutvalget, oppsto det applaus. Jeg tror vel aldri jeg har hørt om at en rådmann ansettes ved akklamasjon, så dette var historisk, sier ordføreren.

Jentoft sier Larsen er rett valg utfra flere felt.

– Blant annet fordi han alltid har stilt opp for Storfjord. Han har vært konstituert rådmann ved flere anledninger, så det er et godt valg.