Over 600.000 koronadøde i Latin-Amerika og Karibia

foto