Smittestopp-appen oppdateres for å bruke mindre batteri

foto