Mange tror det blir vanskelig å komme tilbake i jobb etter koronakrisen

foto