Kommunelegen begrenser publikum under Jahn Teigens bisettelse i Tønsberg