Hangarskipskaptein som varslet om koronautbrudd fikk sparken

foto