Organisasjon etterlyser krisepakke for sårbare barn