Bruker 660.000 kroner på å lette arbeidsbyrden ved barnehagen