Reindriftssamer krever stopp i arbeidet med nytt lovverk for vindkraft

foto