Turfølget kom seg selv ned fra fjellet etter skredhendelse

foto