Flere endringer til skolestart: Ny eksamensform og løft for dem med dysleksi