Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert