Mannen som truet med bombe ved Kongressen, har overgitt seg