Fortsatt nedgang i antall koronarelaterte sykemeldinger