Nav-direktøren håper Troms og Finnmark forblir ett fylke