I jula må du passe godt på hva disse får i seg

foto