Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås forlenget

foto