Mangler fortsatt i underkant av hundre sauer: – Vi vurderer dusør