Politiet mener det bør bli lettere å få innsyn i helsejournaler