Trafikkulykke i Kvænangsbotn – person ble lettere skadet