Endelig er brua over Badderelva på plass og trafikken fri

foto