Bengt Stabrun Johansen (45) fra Alta er ny leder i Kystpartiet siden Erling Skåtøy trekker seg fra sitt lederverv av personlige årsaker.

Johansen er gruppeleder for partiets kommunestyregruppe som teller fire representanter og han sitter i formannskapet i Alta kommune.

- Dette er beklagelig, men Kystpartiet ser framover og satser på å komme inn på Stortinget ved valget i 2013, sier Johansen i en pressemelding.