Arbeidsgivere igjen positive til nyansettelser

foto