Forsvarsdepartementet ber om fritak fra flyavgift

foto