Nødhjelp fortsatt fast ved grensen til Syria

foto