Duterte vil ikke lenger ha felles militærøvelser med USA

foto