USA truer med sanksjoner etter massepågripelser i Hongkong

foto