Enda en omkommet person er funnet død i skredet i Gjerdrum

foto