Utreiseforbud i to kinesiske byer for å bekjempe smitteutbrudd