Folket støtter forbudet mot store arrangementer

foto