Nord-Troms Studiesenter tilbyr lærerutdanning, sykepleierutdanning, vernepleier samt flere etterutdanninger, årsstudium og enkeltemner.

Siden oppstarten av 2006 har studiesenteret og studiebibliotekene i regionen generert hele 21 015 studiepoeng.

Studiekoordinator Daniel V. Johnsen opplyser at 90 prosent av studentene som tar utdanningen gjennom studiesenteret blir i regionen.

Fred og ro

Hver kommune i Nord-Troms har studiebibliotek gjennom folkebiblioteket. Bibliotekene har egne rom som er lagt av til studenter. Ved noen av bibliotekene får studentene egne nøkkelbrikker for å kunne benytte seg av tilbudet også på ettermiddagstid.

– Studiebibliotekene har veldig mye å si. Vi hadde ikke hatt mulighet til å tilby nesten det samme i alle kommunene hadde det ikke vært for studiebibliotekene, sier Johnsen.

foto
fjernundervisning: Studiebibliotekene har egne rom for studenter. Dette er fra studiebiblioteket i Lyngen.

Bibliotekene har tilgang på faglitteratur og studentene har også mulighet å benytte seg av fjernlån.

– Vi er veldig stolte over studiebibliotekene, sier biblioteksjef for Nordreisa bibliotek Margrethe Haslund.

Ved bibliotekene blir ansatte også kurset i å behandle digitale materiale, nettsøking og referanser slik at de best mulig kan hjelpe og veilede studentene.

Arnt Hugo Sørensen er ferdigutdannet vernepleier. Nå jobber han ved Skjervøy barneskole. Han opplyser at han er svært tilfreds med tilbudet og hjelpen han fikk gjennom biblioteket på Skjervøy.

– Jeg er superfornøyd med servicen som er på biblioteket. Det å kunne gå en plass og få fred og ro var alfa og omega for meg. Det at jeg fant fagbøker på mitt folkebibliotek var kjempebra. Jeg anbefaler og håper flere bruker tilbudet!

foto
fornøyd: Arnt Hugo Sørensen er ferdigutdannet vernepleier. Foto: Johanne P. Elvestad

– Det betyr alt

På Nordreisa bibliotek har studenter fra lærerutdanninga samling. Gjennom studiet får studentene grunnskolelærerutdanning med integrert master. Studentene har obligatoriske samlinger i Nordreisa og Alta. Når det er samling i Nordreisa får studentene fjernundervisning.

Studiet blir tilbyd av UiT Campus Alta, mens studiesenteret og biblioteket stiller med lokaler og tekniske løsninger.

For lærerstudentene er det helt avgjørende at de kan ta utdanning samlingsbasert og i regionen.

– Det betyr alt. Jeg hadde ikke søkt på denne utdanningen om den ikke hadde vært her, sier Tordis Waage som er bosatt på Skjervøy.

Hun roser studiebiblioteket på Skjervøy som hun sier er dyktige på å betjene henne med finne de riktige fagbøkene.

– Harmonerer bedre

For mange er det vanskelig å flytte til en by med universitet eller høyskole for å studere.

– Dette harmonerer mye bedre med familielivet og jobb, sier Silje Alver Kaasen.

Utdanningen trekker også til seg studenter utenfra regionen. Lene Grøneng Minkstuen er fra Bardufoss og Hanne Ingebrigtsen er fra Balsfjord.

– Her trenger vi bare møte når det er samling, jeg hadde ikke hatt mulighet til å pendle til Tromsø hver dag, sier Grøneng Minkstuen.

– Det hadde ikke latt seg gjøre å kjøre fram og tilbake til Tromsø, og jeg hadde hørt mye positivt og denne utdanningen, sier Ingebrigtsen.

I år er det 34 studenter i klassen; én gruppe i Nordreisa, én i Alta og én i Kirkenes.

Studentene anbefaler andre som kunne tenke seg å ta utdanning å benytte seg av mulighet.

– Vi oppfordrer folk fra Nord-Troms å søke, spesielt til utdanning for 1.-7.trinn. Vi må sikre rekruttering til regionen. Én tredjedel av studentene er mannfolk, så til neste år så vi anbefaler spesielt menn å søke, sier Alver Kaasen.

foto
studiekoordinator: Daniel V. Johnsen. Foto: Johanne P. Elvestad
foto
fornøyd: Arnt Hugo Sørensen er ferdigutdannet vernepleier.