Tilfeller av andre smittsomme sykdommer halvert

foto