Ytterligere 111 dødsfall knyttet til covid-19 i Sverige