Helsedirektoratet undersøker om man igjen kan besøke eldre på sykehjem

foto