– Det er viktig at vi inkluderer oss i den debatten