Statsbygg vil holde i gang aktiviteten i byggebransjen