Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges